Verzekeraars hebben samen met het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid), de VEB en overige belanghebbenden de VRKI ontwikkeld. De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is een meetinstrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen. Aan de hand van het inbraakrisico kan worden vastgesteld welk soort preventiemaatregelen getroffen moeten worden en van welke zwaarte. Voor een VEB Erkend Installatiebedrijf is het beheersen en het kunnen toepassen van de VRKI verplicht.


Particulier en de inboedel:
De inbraakgevoeligheid van woningen wordt bepaald door de aanwezigheid van – voor inbrekers – attractieve zaken van de inboedel. De totaal (verzekerde) waarde ervan bepaalt de risico klasse. In een schema wordt aangegeven welke beveiligingsmaatregelen er bij welke risicoklasse behoren. 

Attractieve zaken kunnen zijn:
– audiovisuele- en computerapparatuur
– lijfsieraden, contant geld en geldswaardig papier
– bijzondere bezittingen (verzamelingen, antiek, kunst e.d.)


Het bedrijf en de inventaris en goederen:
De inbraakgevoeligheid van bedrijven wordt bepaald door de aanwezigheid van de soort attractieve goederen en inventaris, de (verzekerde) waarde ervan en onder welke omstandigheden de goederen aanwezig zijn (eigen gebruik, winkel / showroom of in een magazijn). In een schema wordt aangegeven welke beveiligingsmaatregelen er bij welke risicoklasse behoren.


Beveiligingsmaatregelen, een totaal concept:
De VRKI onderscheidt diverse soorten beveiligingsmaatregelen. Men spreekt ook wel over OBER maatregelen:
– O staat voor Organisatorisch
– B staat voor Bouwkundig
– E staat voor Elektronisch
– R staat voor Reactie cq. opvolging.
Daarnaast spreekt met over Meeneembeperkende maatregelen en Compartimentering.

Advies en installatie overeenkomstig de VRKI:
Een VEB Erkend Installatiebedrijf zal, gebaseerd op de VRKI, het intakedocument en desgewenst een beveiligingsplan kunnen opstellen. Een intakedocument is het advies van het beveiligingsbedrijf aan zijn klant. Of dit advies opgevolgd gaat worden, is afhankelijk van de wens van de klant en kan ook afhangen van de eisen van zijn verzekeraar. In het kwaliteitsdocument wat door het beveiligingsbedrijf wordt afgegeven, staat het advies en er staat wat er daadwerkelijk aan beveiligingsmaatregelen is uitgevoerd. Kennis van de VRKI om te kunnen adviseren en te installeren is noodzakelijk. 


Is de VRKI verplicht?
Verzekeraars zijn individueel bevoegd om eigen eisen te formuleren. Zij kunnen derhalve afwijken van de VRKI. Het Verbond van Verzekeraars stimuleert de toepassing van de VRKI echter wel.

Sluit Menu